Приказ госкомстата от 28.09.2005 г 286

На запрос относительно порядка определения показателя среднеучетного количества штатных работников разъясняем.

Расчет статистического показателя среднеучетного количества штатных работников осуществляется согласно положениям Инструкции по статистике количества работников, утвержденной приказом Госкомстата от 28.09.2005 N 286 (с изменениями), зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 30.11.2005 за N 1442/11722 (далее — Инструкция). В соответствии с пп. 2.6.1 Инструкции в расчет показателей учетного и среднеучетного количества штатных работников не включаются работники, принятые на работу по совместительству с других предприятий.

Работа по совместительству предусматривает выполнение работником кроме своей основной другой работы на условиях трудового договора. На условиях совместительства работники могут работать на том же или другом предприятии, в учреждении, организации в свободное от основной работы время.

Кабинетом Министров Украины установлено ограничение продолжительности работы по совместительству для работников государственных предприятий. В частности, предусмотрено, что общая продолжительность работы по совместительству в течение месяца не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Порядок определения среднеучетного количества штатных работников, изложенный в Инструкции, не требует предоставления никаких справок относительно основного места работы работника, однако предусматривает его определение.

Как следует из разъяснений Минтруда (извлечение из письма Минтруда от 05.06.2008 N 5305/0/14-08/06, размещенного в системе «ЛИГА», прилагается (см. отдельно в базе)), информация относительно основного места работы работника должна определяться через запись в трудовой книжке. Предоставление разъяснений относительно порядка оформления трудовых договоров по совместительству относится к компетенции Минтруда. Также отмечаем, что действие вышеуказанной Инструкции распространяется на всех юридических лиц, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, а также на физических лиц — предпринимателей, использующих наемный труд. Пока что на сегодняшний день государственными статистическими наблюдениями по труду физические лица — предприниматели не охватываются.

Оплата праці

В основу розрахунку нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (див. «Щодо квоти робочих місць для осіб передпенсійного віку» і «Звіт про працевлаштування інвалідів: заповнюємо та подаємо» цього номера), а також квоти для працевлаштування осіб із додатковими трудовими гарантіями (див. «Річна Інформація за «трудовою» квотою: заповнюємо та подаємо не пізніше 1 лютого») закладено один із показників кількості працівників — СКШП за звітний рік. Механізм визначення цього показника регулюється п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286). Нагадаємо його.

Крок 1. Визначаємо СКШП окремо в кожному місяці року (із січня по грудень). Для цього підсумовуємо кількість працівників облікового складу за кожен календарний день місяця (з першого по останнє число місяця, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні). Із цією метою використовуємо дані табеля обліку використання робочого часу (типова форма № П-5).

Кількість штатних працівників у вихідний, святковий і неробочий дні приймаємо на рівні попереднього робочого дня (п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).

Потім ділимо отриману суму на кількість календарних днів цього місяця.

Крок 2. Показники СКШП за кожен місяць року підсумовуємо й отриману суму ділимо на 12 (кількість місяців у році). У результаті отримуємо СКШП за рік.

Пам’ятайте! До облікової кількості штатних працівників включаються всі наймані працівники, які уклали трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, окрім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві (п. 2.1 Інструкції № 286).

При визначенні СКШП є цікавий момент у правилах округлення до цілого числа. Робити це потрібно за спеціальним правилом «парної цифри» (п. 3 додатка до Інструкції № 286).

Що це означає? Потрібно подивитися на останню значиму цифру після коми. Якщо вона дорівнює «5», то найближча зліва від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін. Наприклад, 3,5 ? 4; 4,5 ? 4. Якщо остання значима цифра не «5», то такий результат округляється за звичайними арифметичними правилами, але при цьому дробові числа округляються поступово справа наліво.

Щоб себе перевірити, отриманий показник СКШП порівняйте з даними рядка 1040 статзвітності за формою № 1-ПВ «Звіт з праці».

Кого включаємо/виключаємо при розрахунку СКШП?

Детальний перелік категорій працівників, яких приймають або не приймають у розрахунок показника СКШП, ви можете знайти в Інструкції № 286. Підказки із цього приводу ми навели в табл. 1 нижче.

Таблиця 1. Категорії працівників, яких включають / не включають у розрахунок СКШП

Працівники, яких у розрахунок СКШП

включають

не включають

Усі наймані працівники, які уклали трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, окрім доходу (дивідендів), вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві (п. 2.1 Інструкції № 286).

Урахуйте! Брати потрібно як тих працівників, які з’явилися, так і відсутніх. Наприклад, тих, які хворіли, були у відрядженнях, у відпустці.

Пам’ятайте! Працівники, які прийняті або переведені за ініціативою адміністрації на роботу на неповний робочий час, враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці

Особи, які працюють за цивільно-правовими договорами (п.п. 2.6.2 Інструкції № 286)

Сумісники, як внутрішні, так і зовнішні — такі працівники враховуються як одна фізична особа за основним місцем роботи (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286)

Працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й у відпустці для догляду за дитиною до 3 (6) років (п.п. 3.2.2 Інструкції № 286)

Практиканти, які проходять виробничу практику (п.п. 2.6.4 Інструкції № 286)

Працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку або без попередження керівництва установи. Вони виключаються з першого дня невиходу на роботу

Наведемо приклад розрахунку показника СКШП на підставі даних за грудень 2018 року, наведених у табл. 2.

Таблиця 2. Дані для розрахунку СКШП за грудень 2018 р.

Число місяця

Кількість штатних працівників

Виключаються з розрахунку СКШП

Беремо до розрахунку СКШП

* На 1 грудня (субота) беремо кількість штатних працівників за даними на 30 листопада (п’ятниця).

** Виключаємо 1 працівницю, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років.

* З 11 грудня прийнято 2 нових працівників.

* З 20 грудня звільнився 1 працівник.

Кількість штатних працівників, які включаються до розрахунку СКШП за грудень, становить 991 особу (10 дн. х 31 ос. + 9 дн. х 33 ос. + 12 дн. х 32 ос.). Кількість календарних днів цього місяця — 31.

Отже, показник СКШП за грудень 2018 року дорівнюватиме:

991 ос. : 31 дн. = 31,9677… ? 32 ос.

Щоб розрахувати показник СКШП за весь 2018 рік, потрібно таким само чином підрахувати місячні показники, додати їх, а результат поділити на 12. Наприклад, маємо такі щомісячні показники СКШП за 2018 рік: (26січ. + 27лют. + 29бер. + 30квіт. + 28трав. + 28черв. + 29лип. + 30серп. + 30вер. + 31жовт. + 31лист. + 32груд.) : 12 = 29,25 ? 29 (осіб).

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2005 р.
за № 1442/11722

Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників

Інструкція зі статистики кількості працівників

1. Загальні положення

2. Облікова кількість штатних працівників

3. Визначення середньої кількості працівників

4. Визначення середньої кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості

Оставьте комментарий